081-485-2437
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***
   สีน้ำมัน
   สีน้ำมันเคลือบเงา จับโหงว ชิวอิก LENA
สีน้ำมันเคลือบเงา จับโหงว ชิวอิก LENA   ราคาสีน้ำมันเคลือบเงา
รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย
M133 380
1,750
กล.
ถัง
M434 380
1,750
กล.
ถัง
M444 380
1,750
กล.
ถัง
M334 380
1,750
กล.
ถัง
M163 380
1,750
กล.
ถัง
M333 380
1,750
กล.
ถัง
M331 380
1,750
กล.
ถัง
M259 380
1,750
กล.
ถัง
M156 380
1,750
กล.
ถัง
รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย
M717 380
1,750
กล.
ถัง
M877 380
1,750
กล.
ถัง
M889 380
1,750
กล.
ถัง
M711 380
1,750
กล.
ถัง
M654 380
1,750
กล.
ถัง
M655 380
1,750
กล.
ถัง
M666 380
1,750
กล.
ถัง
M193 380
1,750
กล.
ถัง
M695 380
1,750
กล.
ถัง
M192 380
1,750
กล.
ถัง
M687 380
1,750
กล.
ถัง
M912 380
1,750
กล.
ถัง
M111 380
1,750
กล.
ถัง
M999 380
1,750
กล.
ถัง
M000 380
1,750
กล.
ถัง
M133 MAGNOLIA M434 LEMON YELLOW M444 YELLOW ORANGE M334 SCARLET ORANGE M163 CORAL RED
M333 FLAME RED M331 FAST MAROON M259 TEAK BROWN M156 SKY BLUE M717 CRYSTAL BLUE
M877 NAVY BLUE M889 MIDNIGHT BLUE M711 ZIRCON BLUE M654 TROPICANA M655 SPRING GREEN
M666 GRASS GREEN M193 SILVER MIST M695 PEWTER M192 DAWN GREY M687 DOVE GREY
M912 DARK GREY M111 WHITE M999 BLACK M000 BRIGHT SILVER
  • คุณลักษณะ
  • สเปค
  • การใช้งาน
สีน้ำมันเคลือบเงา
เป็นสีน้ำมันที่ให้ความคงทน จึงเหมาะสำหรับทาใช้ทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งงานไม้ คอนกรีต โลหะ ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องจักร สะพาน แท็งค์ หรือ รถเมล์ รถบรรทุก เป็นต้น
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden hidden
hidden hidden
hidden hidden
ประเภทสี: สีน้ำมันเคลือบเงา ระยะเวลาแห้ง: ผิวแห้ง 1.5-2 ชม.; แห้งทาทับใด้ 6-8 ชม.
ลักษณะฟิล์มสี: เงา hidden
การคลุมพื้นที่: 40-50ตร.ม./กล/เที่ยว hidden
ชนิดเครื่องมือ: แปลง,ลูกกลิ้ง,เครื่องพ่น hidden
การผสมน้ำก่อนใช้งาน: ทาผสมน้ำ 15-20%; ลูกกลิ้ง ผสมน้ำ 15-20%; พ่น ผสมน้ำ 20-25% hidden
hidden
hidden hidden
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวต้องแห้งและสะอาด ปราศจากเศษฝุ่น ผงต่างๆ และคราบไข อุดรอยโป๊วให้เรียบร้อย ผนังปูนใหม่ ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น พื้นผิวปูน:สีรองพื้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ความเป็นด่างของผนังปูนทำปฏิกิริยากับสีทับหน้า สีจึงสวยทนนานไม่ล่อนง่าย
พื้นผิวไม้:สีรองพื้นจะช่วยป้องกันยางไม้และน้ำยารักษาเนื้อไม้ที่เคยทาไว้ไม่ให้ซึมออกมาผสมกับสีทับหน้า สีจึงไม่เป็นรอยด่าง เมื่อทาเสร็จ
พื้นผิวเหล็ก:สีรองพื้นช่วยป้องกันการเกิดสนิมและเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า
ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น สีรองพื้นช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะพื้นผิวได้ดี สีรองพื้นคือสีที่ใช้ทาบนพื้นผิวชนิดต่างๆ ก่อนทาสีจริงทับหน้าและป้องกันการเสียหายอันเกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างสีทับหน้ากับพื้นผิวชนิดต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า สีทับหน้าหรือสีชั้นนอกมีความทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ให้ฟิล์มสีสวย เรียบเรียน
hidden

   สีน้ำมันเคลือบเงาบันได ภายนอก ภายใน LENA
สีน้ำมันเคลือบเงาบันได ภายนอก ภายใน LENA   ราคาสีน้ำมันเคลือบเงา
รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย
D101 390
1,850
กล.
ถัง
D160 390
1,850
กล.
ถัง
D155 390
1,850
กล.
ถัง
D161 390
1,850
กล.
ถัง
D463 390
1,850
กล.
ถัง
D464 390
1,850
กล.
ถัง
D256 390
1,850
กล.
ถัง
D465 390
1,850
กล.
ถัง
D103 390
1,850
กล.
ถัง
รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย
D159 390
1,850
กล.
ถัง
D260 390
1,850
กล.
ถัง
D671 390
1,850
กล.
ถัง
D583 390
1,850
กล.
ถัง
D566 390
1,850
กล.
ถัง
D584 390
1,850
กล.
ถัง
D576 390
1,850
กล.
ถัง
D011 390
1,850
กล.
ถัง
D356 390
1,850
กล.
ถัง
D354 390
1,850
กล.
ถัง
D303 390
1,850
กล.
ถัง
D353 390
1,850
กล.
ถัง
D357 390
1,850
กล.
ถัง
D358 390
1,850
กล.
ถัง
D609 390
1,850
กล.
ถัง
D007 390
1,850
กล.
ถัง
D687 390
1,850
กล.
ถัง
D702 390
1,850
กล.
ถัง
D684 390
1,850
กล.
ถัง
D683 390
1,850
กล.
ถัง
D359 390
1,850
กล.
ถัง
D100 390
1,850
กล.
ถัง
D800 390
1,850
กล.
ถัง
D1000 390
1,850
กล.
ถัง
D101 OFF WHITE D160 SULPHUR YELLOW D155 REDDISH YELLOW D161 OXIDE YELLOW D463 CORAL RED
D464 SUEDE D256 CINQUASIA RED D465 COCOA BROWN D103 FLIGHT D159 REDDISH ORANGE
D260 TINTING RED D671 ICE BLUE D583 LIGHT TURQUOISE D566 AQUARIUS D584 FLASH GREEN
D576 LAWN GREEN D011 SKY WHITE D356 SKY BLUE D354 LIGHT BLUE D303 PARADE BLUE
D353 PACIFIC BLUE D357 CYAN BLUE D358 RIVER BLUE D609 MILKY GREY D007 PEARL WHITE
D687 DOVE GREY D702 LAVENDER SWISH D684 PASTEL GREY D683 THICK GREY D359 DEEP BLUE
D100 WHITE D800 BLACK D1000 SILVER
  • คุณลักษณะ
  • สเปค
  • การใช้งาน
สีน้ำมันเคลือบเงา: เป็นสีน้ำมันที่ให้ความคงทน จึงเหมาะสำหรับที่ใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร รวมทั้งงานไม้ คอนกรีต โลหะ ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องจักร สะพาน แท็งค์ เรือ รถเมล์ รถบรรทุก เป็นต้น  
 
 
 
   
   
   
ลักษณะฟิล์มสี: เงา  
การคลุมพื้นที่: 40-50ตรม/แกลลอน  
ชนิดเครื่องมือ: แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น  
การผสมก่อนใช้งาน: ทินเนอร์  
ระยะเวลาแห้ง: ผิวแห้ง 1.5-2ชม., แห้งทาทับได้ 6-8ชม.  
   
   
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวต้องแห้งและสะอาด ปราศจากเศษฝุ่น ผงต่างๆ และคราบไข อุดรอยโป๊วให้เรียบร้อย ผนังปูนใหม่ ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น
พื้นผิวปูน:สีรองพื้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ความเป็นด่างของผนังปูนทำปฏิกิริยากับสีทับหน้า
พื้นผิวไม้:สีรองพื้นจะช่วยป้องกันยางไม้และน้ำยารักษาเนื้อไม้ที่เคยทาไว้ไม่ให้ซึมออกมาผสมกับสีทับหน้า
พื้นผิวเหล็ก:สีรองพื้นช่วยป้องกันการเกิิดสนิมและเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น สีรองพื้นช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะพื้นผิวได้ดีสีรองพื้นคือสีที่ใช้ทาบนพื้นผิวชนิดต่างๆ ก่อนทาสีจริงทับหน้าและป้องกันการเสียหายอันเกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างสีทับหน้ากับพื้นผิวชนิดต่างๆ
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า สีทับหน้าหรือสีชั้นนอกมีความทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ให้ฟิล์มสีสวย เรียบเนียน ทำความสะอาดง่าย
 

   สีน้ำมันเคลือบเงา ภายนอก ภายใน LENA
สีน้ำมันเคลือบเงา ภายนอก ภายใน LENA   ราคาสีน้ำมันเคลือบเงา
รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย
L-435 420
1,975
กล.
ถัง
L-421 420
1,975
กล.
ถัง
L-420 420
1,975
กล.
ถัง
L-462 420
1,975
กล.
ถัง
L-477 420
1,975
กล.
ถัง
L-478 420
1,975
กล.
ถัง
L-454 420
1,975
กล.
ถัง
L-460 420
1,975
กล.
ถัง
L-457 420
1,975
กล.
ถัง
รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย
L-476 420
1,975
กล.
ถัง
L-455 420
1,975
กล.
ถัง
L-452 420
1,975
กล.
ถัง
L-453 420
1,975
กล.
ถัง
L-461 420
1,975
กล.
ถัง
L-451 420
1,975
กล.
ถัง
L-434 420
1,975
กล.
ถัง
L-432 420
1,975
กล.
ถัง
L-430 420
1,975
กล.
ถัง
L-901 420
1,975
กล.
ถัง
L-902 420
1,975
กล.
ถัง
L-443 420
1,975
กล.
ถัง
L-444 420
1,975
กล.
ถัง
L-440 420
1,975
กล.
ถัง
L-442 420
1,975
กล.
ถัง
L-709 420
1,975
กล.
ถัง
L-475 420
1,975
กล.
ถัง
L-471 420
1,975
กล.
ถัง
L-441 420
1,975
กล.
ถัง
L-472 420
1,975
กล.
ถัง
L-473 420
1,975
กล.
ถัง
L-474 420
1,975
กล.
ถัง
L-470 420
1,975
กล.
ถัง
L-400 420
1,975
กล.
ถัง
L-222 420
1,975
กล.
ถัง
L-555 420
1,975
กล.
ถัง
L-435 CREAM L-421 REDDISH YELLOW L-420 YELLOW ORANGE L-462 ORANGE L-477 FANTAN
L478 STREAM WOOD L-454 TAXI ORANGE L-460 SIGNAL RED L-457 IVORY L-476 SARATOGA SAND
L-455 OXIDE YELLOW L-452 SUEDE L-453 CORAL RED L-461 MORELLO L-451 COCOA BROWN
L-434 HINO GREY L-432 PASTEL GREY L-430 THICK GREY L-901 SWEET BIANCA L-902 PELARGONIUM PINK
L-443 SKY BLUE L-444 BRIGHT BLUE L-440 NEPTUNE L-442 CYANBLUE L-709 MILKY GREY
L-475 ICE BLUE L-471 TURQUOISE GREEN L-441 DEEP BLUE L-472 AQUARIUS L-473 JUDE GREEN
L-474 GREEN L-470 LAWN GREEN L-400 WHITE L-222 BLACK L-555 SILVER
  • คุณลักษณะ
  • สเปค
  • การใช้งาน
สีน้ำมันเคลือบเงา ลีน่า ผลิตจากเรซิ่นคุณภาพ เนื้อสีเข้มข้น ประสิทธิภาพสูง คงทนกว่า สวยงามยาวนานป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื่อราปลอดภัยกว่า ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่วใช้สำหรับทาพื้นผิวเหล็ก และโลหะผสมทุกชนิด หรือพื้นผิวไม้ทุกประเภทที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวและผ่านระบบการรองพื้นอย่างเหมาะสมใช้ทาได้ทั้งภายนอกและภายใน  
 
 
 
 
   
   
ลักษณะฟิล์มสี: เงามาก  
การปกคลุมพื้นที่: 30-50ตรม./กล.  
ชนิดเครื่องมือ: แปลง,ลูกกลิ้ง,เครื่องพ้น  
การผสมก่อนใช้งาน: ทินเนอร์  
ระยะเวลาแห้ง: ผิวแห้ง 1-2 ชม.,แห้งทาทับใด้ 6 ชม.  
   
   
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว: สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิท อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเริ่มงานทาสี ควรทำความสะอาดพื้นผิว ให้ขจัดคราบฝุ่น เศษซีเมนต์ รา ตะไคร่ และคราบไข
สำหรับพื้นผิวปูนเก่า ควรล้างสีที่เสื่อมสภาพออกให้หมด หากมีรอยแตกร้าว ควรซ่อมแซมให้เสร็จก่อน และหากมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ใช้น้ำสะอาดขัดล้างออกให้หมด ทิ้งให้พื้นผิวแห้ง 2-3 วัน
ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น:
สำหรับพื้นผิวเหล็ก ทาสีรองพื้นกันสนิม ลีน่า 1-2 เที่ยว
สำหรับพื้นผิวไม้ ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ลีน่า 1-2 เที่ยว
ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า: ทาสีน้ำมันเคลือบเงา ลีน่า 2 เที่ยว ควรทิ้งช่วงให้สีแ้ห้งสนิทก่อนแล้วจึงทาสีทับหน้าซ้ำอีกรอบ