081-485-2437
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***
   สีรองพื้น
   สีรองพื้นปูนเก่า ปูนใหม่ ซื่อจี้ ซาจับ
สีรองพื้นปูนเก่า ปูนใหม่ ซื่อจี้ ซาจับ
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง:  เป็นสีรองพื้นที่ผลิตขึ้นมาสำหรับพื้นปูนใหม่ที่ป้องกันความเป็นด่าง
จากผนังปูนไม่ให้เกิดการซีดจางและฟิล์มสีหมดอายุก่อนกำหนดเพราะทำจากสารอะครีลิคแท้
ซึ่งเหมาะสมกับพื้นผิวปูนพลาสเตอร์ กระเบื้องแผ่นเรียบและคอนกรีต
ชื่อสินค้า:      สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ซาจับ
รหัสสินค้า:    C3
ราคา/หน่วย:  210/กล.  750/ถัง
ชื่อสินค้า:      สีรองพื้นปูนเก่า ซื่อจี้
รหัสสินค้า:    -
ราคา/หน่วย:  400/กล.  2,050/ถัง
C3 WHITE
  • สเปค
  • การใช้งาน
ประเภทสี:             สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ระยะเวลาแห้ง:   ผิวแห้ง 30 นาที; แห้งทาทับใด้ 2-3 ชม.
ลักษณะฟิล์มสี:      ด้าน hidden
การคลุมพื้นที่:        35-40ตร.ม./กล/เที่ยว hidden
ชนิดเครื่องมือ:       แปลง,ลูกกลิ้ง,เครื่องพ่น hidden
การผสมน้ำ:           ทาผสมน้ำ 15-20%; ลูกกลิ้ง ผสมน้ำ 15-20%; พ่น ผสมน้ำ 20-25% hidden
hidden
hidden hidden
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวต้องแห้งและสะอาด ปราศจากเศษฝุ่น ผงต่างๆ และคราบไข อุดรอยโป๊วให้เรียบร้อย ผนังปูนใหม่ ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น พื้นผิวปูน:สีรองพื้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ความเป็นด่างของผนังปูนทำปฏิกิริยากับสีทับหน้า สีจึงสวยทนนานไม่ล่อนง่าย
พื้นผิวไม้:สีรองพื้นจะช่วยป้องกันยางไม้และน้ำยารักษาเนื้อไม้ที่เคยทาไว้ไม่ให้ซึมออกมา
ผสมกับสีทับหน้า สีจึงไม่เป็นรอยด่าง เมื่อทาเสร็จ
พื้นผิวเหล็ก:สีรองพื้นช่วยป้องกันการเกิดสนิมและเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า
ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น สีรองพื้นช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะพื้นผิวได้ดี สีรองพื้นคือสีที่ใช้ทาบนพื้นผิวชนิดต่างๆ ก่อนทาสีจริงทับหน้าและป้องกันการเสียหาย
อันเกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างสีทับหน้ากับพื้นผิวชนิดต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า สีทับหน้าหรือสีชั้นนอกมีความทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ให้ฟิล์มสีสวย เรียบเรียน
hidden

   สีรองพื้นปูนเก่า ปูนใหม่ บันได
สีรองพื้นปูนเก่า ปูนใหม่ บันได
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง:  เป็นสีรองพื้นที่ผลิตขึ้นมาสำหรับพื้นปูนใหม่ที่ป้องกันความเป็นด่าง
จากผนังปูนไม่ให้เกิดการซีดจางและฟิล์มสีหมดอายุก่อนกำหนดเพราะทำจากสารอะครีลิคแท้
ซึ่งเหมาะสมกับพื้นปูนพลาสเตอร์ กระเบื้องแผ่นเรียบและ คอนกรีต
ชื่อสินค้า:      สีรองพื้นปูนใหม่ บันได
รหัสสินค้า:    -
ราคา/หน่วย:  245/กล.  850/ถัง
ชื่อสินค้า:      สีรองพื้นปูนเก่า บันได
รหัสสินค้า:    -
ราคา/หน่วย:  400/กล.  1,900/ถัง
WHITE
  • สเปค
  • การใช้งาน
ประเภทสี:             สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ระยะเวลาแห้ง:   ผิวแห้ง 30 นาที; แห้งทาทับใด้ 2-3 ชม.
ลักษณะฟิล์มสี:      ด้าน hidden
การคลุมพื้นที่:        35-40ตร.ม./กล/เที่ยว hidden
ชนิดเครื่องมือ:       แปลง,ลูกกลิ้ง,เครื่องพ่น hidden
การผสมน้ำ:           ผสมน้ำสะอาด hidden
hidden
hidden hidden
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวต้องแห้งและสะอาด ปราศจากเศษฝุ่น ผงต่างๆ และคราบไข อุดรอยโป๊วให้เรียบร้อย ผนังปูนใหม่ ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น พื้นผิวปูน:สีรองพื้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ความเป็นด่างของผนังปูนทำปฏิกิริยากับสีทับหน้า สีจึงสวยทนนานไม่ล่อนง่าย
พื้นผิวไม้:สีรองพื้นจะช่วยป้องกันยางไม้และน้ำยารักษาเนื้อไม้ที่เคยทาไว้ไม่ให้ซึมออกมา
ผสมกับสีทับหน้า สีจึงไม่เป็นรอยด่าง เมื่อทาเสร็จ
พื้นผิวเหล็ก:สีรองพื้นช่วยป้องกันการเกิดสนิมและเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า
ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น สีรองพื้นช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะพื้นผิวได้ดี สีรองพื้นคือสีที่ใช้ทาบนพื้นผิวชนิดต่างๆ ก่อนทาสีจริงทับหน้าและป้องกันการเสียหาย
อันเกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างสีทับหน้ากับพื้นผิวชนิดต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า สีทับหน้าหรือสีชั้นนอกมีความทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ให้ฟิล์มสีสวย เรียบเรียน ทำความสะอาดง่าย
hidden

   สีรองพื้นปูนเก่า ปูนใหม่ ลีน่า
สีรองพื้นปูนเก่า ปูนใหม่ ลีน่า
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง:  เป็นสีรองพื้นที่ผลิตขึ้นมาสำหรับพื้นปูนใหม่ที่ป้องกันความเป็นด่าง
จากผนังปูนไม่ให้เกิดการซีดจางและฟิล์มสีหมดอายุก่อนกำหนดเพราะทำจากสารอะครีลิคแท้
ซึ่งเหมาะสมกับพื้นปูนพลาสเตอร์ กระเบื้องแผ่นเรียบและ คอนกรีต
ชื่อสินค้า:      สีรองพื้นปูนใหม่ ลีน่า
รหัสสินค้า:    -
ราคา/หน่วย:  310/กล.  1,250/ถัง
ชื่อสินค้า:      สีรองพื้นปูนเก่า ลีน่า
รหัสสินค้า:    -
ราคา/หน่วย:  420/กล.  2,000/ถัง
WHITE
  • สเปค
  • การใช้งาน
ประเภทสี:             สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ลีน่า ระยะเวลาแห้ง:   ผิวแห้ง 1-2 ชม.; แห้งทาทับใด้ 3-4 ชม.
ลักษณะฟิล์มสี:      ด้าน hidden
การคลุมพื้นที่:        30-40ตร.ม./กล/เที่ยว hidden
ชนิดเครื่องมือ:       แปลง,ลูกกลิ้ง,เครื่องพ่น hidden
การผสมน้ำ:           ทาผสมน้ำสะอาด 10-15% hidden
hidden
hidden hidden
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว; พื้นผิวปูนใหม่ :ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิท อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเริ่มงานทาสี ควรทำความสะอาดพื้นผิวให้ขจัดคราบฝุ่น เศษซีเมนต์ รา ตะไคร่ และคราบไข;
พื้นผิวปูนเก่า :ควรล้างสีที่เสื่อมสภาพออกให้หมด หากมีรอยแตกร้าว ควรซ่อมแซมให้เสร็จก่อน และหากมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ใช้น้ำสะอาดขัดล้างออกให้หมด ทิ้งให้พื้นผิวแห้ง 2-3 วัน
ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น; พื้นผิวปูนใหม่: ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ลีน่า 1-2 เที่ยว;
พื้นผิวปูนเก่า: ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ลีน่า 1-2 เที่ยว
ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า: ทาสีน้ำมันเคลือบเงา ลีน่า 2 เที่ยว ควรทิ้งช่วงให้สีแ้ห้งสนิทก่อนแล้วจึงทาสีทับหน้าซ้ำอีกรอบ