081-485-2437
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***
   สีรองพื้นกันสนิม
   สีรองพื้นกันสนิม ผิงอัน
สีรองพื้นกันสนิม ผิงอัน
สีรองพื้นกันสนิม :  สีรองพื้นช่วยป้องกันการเกิดสนิมและเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า
ราคาสีรองพื้นกันสนิม
รหัสสี รายการ ราคา หน่วย
M1024 สีกันสนิมแดง ผิงอัน 245
1,100
กล.
ถัง
รหัส รายการ ราคา หน่วย รหัส รายการ ราคา หน่วย
M1025 สีกันสนิมเทา ผิงอัน 255
1,200
กล.
ถัง
M1024 OXIDE RED M1025 GREY
  • สเปค
  • การใช้งาน
ประเภทสี:             สีีลองพื้นกันสนิม ผิงอัน ระยะเวลาแห้ง:   ผิวแห้ง 1.5-2 ชม.; แห้งทาทับใด้ 6-8 ชม.
ลักษณะฟิล์มสี:      ด้าน hidden
การคลุมพื้นที่:        40-50ตร.ม./กล/เที่ยว hidden
ชนิดเครื่องมือ:       แปลง,ลูกกลิ้ง,เครื่องพ่น hidden
การผสมน้ำ:           ทาผสมน้ำ 15-20%; ลูกกลิ้ง ผสมน้ำ 15-20%; พ่น ผสมน้ำ 20-25% hidden
hidden
hidden hidden
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวต้องแห้งและสะอาด ปราศจากเศษฝุ่น ผงต่างๆ และคราบไข อุดรอยโป๊วให้เรียบร้อย ผนังปูนใหม่ ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น พื้นผิวปูน:สีรองพื้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ความเป็นด่างของผนังปูนทำปฏิกิริยากับสีทับหน้า สีจึงสวยทนนานไม่ล่อนง่าย
พื้นผิวไม้:สีรองพื้นจะช่วยป้องกันยางไม้และน้ำยารักษาเนื้อไม้ที่เคยทาไว้ไม่ให้ซึมออกมา
ผสมกับสีทับหน้า สีจึงไม่เป็นรอยด่าง เมื่อทาเสร็จ
พื้นผิวเหล็ก:สีรองพื้นช่วยป้องกันการเกิดสนิมและเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า
ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น สีรองพื้นช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะพื้นผิวได้ดี สีรองพื้นคือสีที่ใช้ทาบนพื้นผิวชนิดต่างๆ ก่อนทาสีจริงทับหน้าและป้องกันการเสียหาย
อันเกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างสีทับหน้ากับพื้นผิวชนิดต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า สีทับหน้าหรือสีชั้นนอกมีความทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ให้ฟิล์มสีสวย เรียบเรียน
hidden

   สีรองพื้นกันสนิม บันได
สีรองพื้นกันสนิม บันได
สีรองพื้นกันสนิม :  สีรองพื้นช่วยป้องกันการเกิดสนิมและเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า
ราคาสีรองพื้นกันสนิม
รหัสสี รายการ ราคา หน่วย
P940 สีกันสนิมแดง บันได 240
1,075
กล.
ถัง
รหัส รายการ ราคา หน่วย รหัส รายการ ราคา หน่วย
P950 สีกันสนิมเทา บันได 275
1,175
กล.
ถัง
P960 สีกันสนิมส้ม บันได 315
1,350
กล.
ถัง
P940 OXIDE RED P950 GREY P960 ORANGE
  • สเปค
  • การใช้งาน
ประเภทสี:             สีีลองพื้นกันสนิม บันได ระยะเวลาแห้ง:   ผิวแห้ง 1.5-2 ชม.; แห้งทาทับใด้ 6-8 ชม.
ลักษณะฟิล์มสี:      ด้าน hidden
การคลุมพื้นที่:        40-50ตร.ม./กล/เที่ยว hidden
ชนิดเครื่องมือ:       แปลง,ลูกกลิ้ง,เครื่องพ่น hidden
การผสมน้ำ:           ทาผสมน้ำ 15-20%; ลูกกลิ้ง ผสมน้ำ 15-20%; พ่น ผสมน้ำ 20-25% hidden
hidden
hidden hidden
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวต้องแห้งและสะอาด ปราศจากเศษฝุ่น ผงต่างๆ และคราบไข อุดรอยโป๊วให้เรียบร้อย ผนังปูนใหม่ ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น พื้นผิวปูน:สีรองพื้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ความเป็นด่างของผนังปูนทำปฏิกิริยากับสีทับหน้า สีจึงสวยทนนานไม่ล่อนง่าย
พื้นผิวไม้:สีรองพื้นจะช่วยป้องกันยางไม้และน้ำยารักษาเนื้อไม้ที่เคยทาไว้ไม่ให้ซึมออกมา
ผสมกับสีทับหน้า สีจึงไม่เป็นรอยด่าง เมื่อทาเสร็จ
พื้นผิวเหล็ก:สีรองพื้นช่วยป้องกันการเกิดสนิมและเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า
ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น สีรองพื้นช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะพื้นผิวได้ดี สีรองพื้นคือสีที่ใช้ทาบนพื้นผิวชนิดต่างๆ ก่อนทาสีจริงทับหน้าและป้องกันการเสียหาย
อันเกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างสีทับหน้ากับพื้นผิวชนิดต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า สีทับหน้าหรือสีชั้นนอกมีความทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ให้ฟิล์มสีสวย เรียบเรียนทำความสะอาดง่าย
hidden

   สีรองพื้นกันสนิม ลีน่า
สีรองพื้นกันสนิม ลีน่า
สีรองพื้นกันสนิม :  เป็นสีรองพื้นกันสนิมชั้นเยี่ยมประกอบด้วยผงสีเรดอ๊อกไซด์
และอะครีลิคเรซิ่นเหมาะสำหรับกันสนิมพื้นผิวโลหะได้ดีเยี่ยม ช่วยยืดอายุการใช้งาน
และช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า
ราคาสีรองพื้นกันสนิม
รหัสสี รายการ ราคา หน่วย
L1515 สีกันสนิมแดง ลีน่า 285
1,200
กล.
ถัง
รหัส รายการ ราคา หน่วย รหัส รายการ ราคา หน่วย
L1818 สีกันสนิมเทา ลีน่า 320
1,300
กล.
ถัง
L1919 สีกันสนิมส้ม ลีน่า 350
1,400
กล.
ถัง
L2004 สีกันสนิมส้มพิเศษ ลีน่า 370
1,500
กล.
ถัง
L1616 สีกันสนิมฟ้า ลีน่า 370
1,500
กล.
ถัง
L1414 สีกันสนิมนำ้เงิน ลีน่า 370
1,500
กล.
ถัง
black no.4 สีกันสนิมดำ ลีน่า 370
1,500
กล.
ถัง
L1515 OXIDE RED L1818 GREY BLACK NO.4 L2004 ORANGE (พิเศษ) L1919 ORANGE PRIMER
L1616 BLUE OXIDE L1414 BLUE MARINE OXIDE
  • สเปค
  • การใช้งาน
ประเภทสี:             สีีลองพื้นกันสนิม ลีน่า ระยะเวลาแห้ง:   ผิวแห้ง 1-2 ชม.; แห้งทาทับใด้ 6 ชม.
ลักษณะฟิล์มสี:      ด้าน hidden
การคลุมพื้นที่:        30-50ตร.ม./กล/เที่ยว hidden
ชนิดเครื่องมือ:       แปลง,ลูกกลิ้ง,เครื่องพ่น hidden
การผสมน้ำ:           ทินเนอร์ hidden
hidden
hidden hidden
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว: สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิท อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเริ่มงานทาสี ควรทำความสะอาดพื้นผิว ให้ขจัดคราบฝุ่น เศษซีเมนต์ รา ตะไคร่ และคราบไข
สำหรับพื้นผิวปูนเก่า ควรล้างสีที่เสื่อมสภาพออกให้หมด หากมีรอยแตกร้าว ควรซ่อมแซมให้เสร็จก่อน และหากมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ใช้น้ำสะอาดขัดล้างออกให้หมด ทิ้งให้พื้นผิวแห้ง 2-3 วัน
ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น:
สำหรับพื้นผิวเหล็ก ทาสีรองพื้นกันสนิม ลีน่า 1-2 เที่ยว
สำหรับพื้นผิวไม้ ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ลีน่า 1-2 เที่ยว
ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า: ทาสีน้ำมันเคลือบเงา ลีน่า 2 เที่ยว ควรทิ้งช่วงให้สีแ้ห้งสนิทก่อนแล้วจึงทาสีทับหน้าซ้ำอีกรอบ