081-485-2437
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***
     อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน
     วัสดุโครงสร้างรากฐาน
ผลการค้นหา : 10 รายการ


ข้อมูลรายการสินค้า
ItemCodeItemNameItemPriceUnit
SKU1001ไม้โครงใส1นิ้ว*2นิ้ว*2.50 ม. โครงสหยา  10ตัว / มัด0.00ท่อน
SKU1002ไม้โครงใส1นิ้ว*2นิ้ว*2.50 ม. สนฮอนแลน  10 ตัว / มัด0.00มัด
SKU1003ไม้โครงใส1นิ้ว*2นิ้ว*2.50 ม. โครงจ้อย  10 ตัว / มัด0.00มัด
SKU1004ไม้สนฮอนแลน 4นิ้ว*1นิ้ว*2.5ม. สนฮอนแลน  ไซจริงวัดใด้ 3.5นิ้ว*2ซม.*2.5ม.0.00ท่อน
SKU1005ไม้สนแคนนาดา 1.7ซม*4.2ซม.*2.4ม. สนแคนนาดา  0.00มัด
SKU1006ไม้เต็งไส1นิ้ว*8นิ้ว*3.00ม.   0.00ท่อน
SKU1007ไม้เต็งไส1นิ้ว*6นิ้ว*3.00ม.   0.00ท่อน
SKU1008ไม้เต็งไส1นิ้ว*10นิ้ว*3.00ม.   0.00ท่อน
SKU1009ไม้เต็งไส 1 1/2นิ้ว*6นิ้ว*3ม.   0.00ท่อน
SKU1010ไม้เต็งไส 1 1/2นิ้ว*10นิ้ว*3ม.   0.00ท่อน