081-485-2437
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***
   สีน้ำ
   สีน้ำอิมัลชั่น จับโหงว ชิวอิก LENA
สีน้ำอิมัลชั่น จับโหงว ชิวอิก LENA   ราคาสีน้ำอิมัลชั่น ภายใน ชิวอิก
รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย
1051 140
470
กล.
ถัง
1052 140
470
กล.
ถัง
1053 - กล.
ถัง
S.P.
1109
- กล.
ถัง
S.P.
1209
- กล.
ถัง
1055 140
470
กล.
ถัง
1060 140
470
กล.
ถัง
1054 - กล.
ถัง
S.P.
1409
- กล.
ถัง
รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย
1057 140
470
กล.
ถัง
1056 - กล.
ถัง
S.P.
1309
- กล.
ถัง
1058 140
470
กล.
ถัง
1059 140
470
กล.
ถัง
S.P.
1509
- กล.
ถัง
M1000 140
470
กล.
ถัง
ราคาสีน้ำอิมัลชั่น ภายนอก จับโหงว
รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย
1051 190
670
กล.
ถัง
1052 190
670
กล.
ถัง
1053 190
670
กล.
ถัง
S.P.
1109
300
1,300
กล.
ถัง
S.P.
1209
300
1,300
กล.
ถัง
1055 190
670
กล.
ถัง
1060 190
670
กล.
ถัง
1054 190
670
กล.
ถัง
S.P.
1409
300
1,300
กล.
ถัง
1057 190
670
กล.
ถัง
1056 190
670
กล.
ถัง
S.P.
1309
300
1,300
กล.
ถัง
1058 190
670
กล.
ถัง
1059 190
670
กล.
ถัง
S.P.
1509
300
1,300
กล.
ถัง
M1000 190
670
กล.
ถัง
1051 LILY WHITE 1052 PEARL ROSE 1053 PEACH S.P.1109 RED S.P.1209 YELLOW
1055 SERENE BLUE 1060 SKY BLUE 1054 MARINA S.P.1409 BLUE 1057 CRYSTAL GREEN
1056 ZIRCON S.P.1309 GREEN 1058 COOL WHITE 1059 VIOLET CURTAIN S.P.1509 BLACK
M1000 WHITE
  • คุณลักษณะ
  • สเปค
  • การใช้งาน
สีน้ำอิมัลชั่น
เป็นสีน้ำประเภทไวนิลคุณภาพสูง ให้ฟิล์มสีเรียบเนียน ยึดเกาะติดแน่น ทนต่อทุกสภาวะอากาศ ต่อต้านเชื้อรา สำหรับทาทั้งภายนอกและภายใน ที่ต้องการป้องกันคุ้มครองและความสวยงาม เหมาะอย่างยิ่งกับพื้นคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนพลาสเตอร์ อิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden hidden
hidden hidden
hidden hidden
ประเภทสี: สีน้ำอิมัลชั่น ระยะเวลาแห้ง: ผิวแห้ง 30 นาที; แห้งทาทับใด้ 2-3 ชม.
ลักษณะฟิล์มสี: ด้าน hidden
การคลุมพื้นที่: 35-40ตร.ม./กล/เที่ยว hidden
ชนิดเครื่องมือ: แปลง,ลูกกลิ้ง,เครื่องพ่น hidden
การผสมน้ำก่อนใช้งาน: ทาผสมน้ำ 15-20%; ลูกกลิ้ง ผสมน้ำ 15-20%; พ่น ผสมน้ำ 20-25% hidden
hidden
hidden hidden
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวต้องแห้งและสะอาด ปราศจากเศษฝุ่น ผงต่างๆ และคราบไข อุดรอยโป๊วให้เรียบร้อย ผนังปูนใหม่ ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น พื้นผิวปูน:สีรองพื้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ความเป็นด่างของผนังปูนทำปฏิกิริยากับสีทับหน้า สีจึงสวยทนนานไม่ล่อนง่าย
พื้นผิวไม้:สีรองพื้นจะช่วยป้องกันยางไม้และน้ำยารักษาเนื้อไม้ที่เคยทาไว้ไม่ให้ซึมออกมาผสมกับสีทับหน้า สีจึงไม่เป็นรอยด่าง เมื่อทาเสร็จ
พื้นผิวเหล็ก:สีรองพื้นช่วยป้องกันการเกิดสนิมและเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า
ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น สีรองพื้นช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะพื้นผิวได้ดี สีรองพื้นคือสีที่ใช้ทาบนพื้นผิวชนิดต่างๆ ก่อนทาสีจริงทับหน้าและป้องกันการเสียหายอันเกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างสีทับหน้ากับพื้นผิวชนิดต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า สีทับหน้าหรือสีชั้นนอกมีความทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ให้ฟิล์มสีสวย เรียบเรียน
hidden

   สีน้ำพลาสติกบันได ภายนอก ภายใน LENA
สีน้ำพลาสติกบันได ภายนอก ภายใน LENA   ราคาสีน้ำพลาสติก ภายใน บันได
รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย
B922 145
500
กล.
ถัง
B911 145
500
กล.
ถัง
B912 145
500
กล.
ถัง
B961 145
500
กล.
ถัง
B962 145
500
กล.
ถัง
B931 145
500
กล.
ถัง
B941 145
500
กล.
ถัง
B951 145
500
กล.
ถัง
B942 145
500
กล.
ถัง
รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย
S.P.
B913
- กล.
ถัง
S.P.
B914
- กล.
ถัง
S.P.
B923
- กล.
ถัง
S.P.
B924
- กล.
ถัง
S.P.
B971
- กล.
ถัง
S.P.
B943
- กล.
ถัง
S.P.
B109
310
1,300
กล.
ถัง
S.P.
B209
310
1,300
กล.
ถัง
S.P.
B309
310
1,300
กล.
ถัง
S.P.
B409
310
1,300
กล.
ถัง
S.P.
B509
310
1,300
กล.
ถัง
S.P.
B100
310
1,300
กล.
ถัง
ราคาสีน้ำพลาสติก ภายนอก บันได
รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย
B922 220
720
กล.
ถัง
B911 220
720
กล.
ถัง
B912 220
720
กล.
ถัง
B961 220
720
กล.
ถัง
B962 220
720
กล.
ถัง
B931 220
720
กล.
ถัง
B941 220
720
กล.
ถัง
B951 220
720
กล.
ถัง
B942 220
720
กล.
ถัง
S.P.
B913
255
860
กล.
ถัง
S.P.
B914
255
860
กล.
ถัง
S.P.
B923
255
860
กล.
ถัง
S.P.
B924
255
860
กล.
ถัง
S.P.
B971
255
860
กล.
ถัง
S.P.
B943
255
860
กล.
ถัง
S.P.
B109
310
1,300
กล.
ถัง
S.P.
B209
310
1,300
กล.
ถัง
S.P.
B309
310
1,300
กล.
ถัง
S.P.
B409
310
1,300
กล.
ถัง
S.P.
B509
310
1,300
กล.
ถัง
S.P.
B100
310
1,300
กล.
ถัง
B922 BUTTER SNOW B911 MAPLE SOFT B912 MORNING CLOUD B961 BLUE CHIFFON B962 BLUE HARMONY
B931 PEPPER MINT B941 ICE BERG B951 DOVE GREY B942 FLINSTONE S.P. B913 PINK CHABLIS
S.P. B914 MEXICAN MOSAIC S.P. B923 FRESH APRICOT S.P. B924 TAWNY S.P. B971 VASEBLUE S.P. B943 SCANDINAVIAN SKY
S.P. B109 RED S.P. B209 YELLOW S.P. B309 GREEN S.P. B409 BLUE S.P. B509 BLACK
S.P. B100 WHITE
  • คุณลักษณะ
  • สเปค
  • การใช้งาน
สีน้ำพลาสติก: เป็นสีน้ำประเภทไวนิลคณภาพสูงให้ฟิล์มสีเรียบเนียน ยึดเกาะติดแน่น ทนต่อทุกสภาวะอากาศ ต่อต้านเชื้อราสำหรับทั้งภายนอกและภายใน ที่ต้องการป้องกันคุ้มครองและความสวยงาม เหมาะอย่างยิ่งกับพื้นคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนพลาสเตอร์ อิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น  
 
 
 
   
   
   
ประเภทสี: สีน้ำพลาสติก  
ลักษณะฟิล์มสี: ด้าน  
การคลุมพื้นที่: 35-40ตรม/แกลลอน  
ชนิดเครื่องมือ: แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น  
การผสมก่อนใช้งาน: น้ำสะอาด  
ระยะเวลาแห้ง: ผิวแห้ง 30นาที, แห้งทาทับได้ 2-3ชม.  
   
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวต้องแห้งและสะอาด ปราศจากเศษฝุ่น ผงต่างๆ และคราบไข อุดรอยโป๊วให้เรียบร้อย ผนังปูนใหม่ ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น
พื้นผิวปูน:สีรองพื้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ความเป็นด่างของผนังปูนทำปฏิกิริยากับสีทับหน้า
พื้นผิวไม้:สีรองพื้นจะช่วยป้องกันยางไม้และน้ำยารักษาเนื้อไม้ที่เคยทาไว้ไม่ให้ซึมออกมาผสมกับสีทับหน้า
พื้นผิวเหล็ก:สีรองพื้นช่วยป้องกันการเกิิดสนิมและเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น สีรองพื้นช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะพื้นผิวได้ดีสีรองพื้นคือสีที่ใช้ทาบนพื้นผิวชนิดต่างๆ ก่อนทาสีจริงทับหน้าและป้องกันการเสียหายอันเกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างสีทับหน้ากับพื้นผิวชนิดต่างๆ
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า สีทับหน้าหรือสีชั้นนอกมีความทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ให้ฟิล์มสีสวย เรียบเนียน ทำความสะอาดง่าย
 

   สีน้ำอะครีลิค อิมัลชั่น ภายนอก ภายใน LENA
สสีน้ำอะครีลิค อิมัลชั่น ภายนอก ภายใน LENA   ราคาสีน้ำอะครีลิค อิมัลชั่น ภายใน
รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย
N187 - กล.
ถัง
N106 165
685
กล.
ถัง
N184 165
685
กล.
ถัง
N171 - กล.
ถัง
N185 - กล.
ถัง
N179 - กล.
ถัง
N172 165
685
กล.
ถัง
N113 165
685
กล.
ถัง
N174 - กล.
ถัง
รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย
N103 165
685
กล.
ถัง
N175 - กล.
ถัง
N186 - กล.
ถัง
N119 165
685
กล.
ถัง
N111 165
685
กล.
ถัง
N110 165
685
กล.
ถัง
N145 165
685
กล.
ถัง
N146 165
685
กล.
ถัง
N147 165
685
กล.
ถัง
N148 - กล.
ถัง
N149 - กล.
ถัง
N188 165
685
กล.
ถัง
N124 165
685
กล.
ถัง
N173 - กล.
ถัง
N107 165
685
กล.
ถัง
N104 165
685
กล.
ถัง
N190 - กล.
ถัง
N189 - กล.
ถัง
N176 165
685
กล.
ถัง
N183 - กล.
ถัง
N177 - กล.
ถัง
N178 - กล.
ถัง
N181 - กล.
ถัง
N182 - กล.
ถัง
S.P.
N132
- กล.
ถัง
S.P.
N163
- กล.
ถัง
S.P.
N200
- กล.
ถัง
S.P.
N600
- กล.
ถัง
S.P.
N700
- กล.
ถัง
S.P.
N800
- กล.
ถัง
S.P.
N900
- กล.
ถัง
ราคาสีน้ำอะครีลิค อิมัลชั่น ภายนอก
รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย รหัสสี ราคา หน่วย
N187 235
985
กล.
ถัง
N106 235
985
กล.
ถัง
N184 235
985
กล.
ถัง
N171 235
985
กล.
ถัง
S.P.
N185
295
1,250
กล.
ถัง
S.P.
N179
295
1,250
กล.
ถัง
N172 235
985
กล.
ถัง
N113 235
985
กล.
ถัง
N174 235
985
กล.
ถัง
N103 235
985
กล.
ถัง
S.P.
N175
295
1,250
กล.
ถัง
S.P.
N186
295
1,250
กล.
ถัง
N119 235
985
กล.
ถัง
N111 235
985
กล.
ถัง
N110 235
985
กล.
ถัง
N145 235
985
กล.
ถัง
N146 235
985
กล.
ถัง
N147 235
985
กล.
ถัง
N148 235
985
กล.
ถัง
S.P.
N149
295
1,250
กล.
ถัง
N188 235
985
กล.
ถัง
N124 235
985
กล.
ถัง
N173 235
985
กล.
ถัง
N107 235
985
กล.
ถัง
N104 235
985
กล.
ถัง
S.P.
N190
295
1,250
กล.
ถัง
S.P.
N189
295
1,250
กล.
ถัง
N176 235
985
กล.
ถัง
N183 235
985
กล.
ถัง
S.P.
N177
295
1,250
กล.
ถัง
S.P.
N178
295
1,250
กล.
ถัง
S.P.
N181
295
1,250
กล.
ถัง
S.P.
N182
295
1,250
กล.
ถัง
S.P.
N132
385
1,750
กล.
ถัง
S.P.
N163
385
1,750
กล.
ถัง
S.P.
N200
385
1,750
กล.
ถัง
S.P.
N600
385
1,750
กล.
ถัง
S.P.
N700
385
1,750
กล.
ถัง
S.P.
N800
385
1,750
กล.
ถัง
S.P.
N900
385
1,750
กล.
ถัง
N-187 VANILLA CUSTARD N-106 IVORY N-184 SWEET BLOSSOM N-171 ROSE PINK S.P. N-185 SOFT GLOW
S.P. N-179 DAWN PINK N-172 PHLOX N-113 PINK MELON N-174 JUMPING BEAN N-103 ROSE WHITE
S.P. N-175 HULLABALOO S.P. N-186 BRYCE CANYON N-119 PEARL WHITE N-111 COOL WHITE N-110 ORCHID WHITE
N-145 CLASSIC BLUE N-146 MERMAID BLUE N-147 APRIL MIST N-148 BRIGHT BLUE S.P. N-149 SKY BOAT
N-188 GREENLET N-124 WINDFLOWER N-173 GREEN LIGHT N-107 BLUEBELL WHITE N-104 APPLE WHITE
S.P. N-190 CASSIDY N-189 JARICHO JADE N-176 VIOLET WHITE N-183 PLATINUM LILAC S.P. N-177 VIVIEN
S.P. N-178 HELEN S.P. N-181 AVON S.P. N-182 TAWNY S.P. N-132 SUNKISS S.P. N-163 BROWN
S.P. N-200 BLACK S.P. N-600 EVER GREEN S.P. N-700 SIGNAL RED S.P. N-800 ROYAL BLUE S.P. N-900 Golden Yellow
  • คุณลักษณะ
  • สเปค
  • การใช้งาน
สีน้ำอะครีลิค ลีน่า สำหรับทาภายนอก และภายใน เป็นสีน้ำอะครีลิคคุณภาพสูง มีความคงทน เนื้อสีเกาะติดแน่นทนทานเป็นเยี่ยม ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เหมาะสำหรับทาอาคารบ้านเรือน พื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีตกระเบื้องแผ่นเรียบใช้ทาได้ทั้งภายนอกและภายใน  
 
 
 
 
   
   
ประเภทสี: สีน้ำอะครีลิค ลีน่า  
ลักษณะฟล์มสี: ด้าน/กึ่งเงา  
การปกคลุมพื้นที่: 30-35ตรม./กล.  
ชนิดเครื่องมือ: แปลง,ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น  
การผสมก่อนใช้งาน: น้ำสะอาด 10-15%  
ระยะเวลาแห้ง: ผิวแห้ง 30นาที,แห้งทาทับได้ 1ชม.  
   
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว; พื้นผิวปูนใหม่ :ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิท อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเริ่มงานทาสี ควรทำความสะอาดพื้นผิวให้ขจัดคราบฝุ่น เศษซีเมนต์ รา ตะไคร่ และคราบไข;
พื้นผิวปูนเก่า :ควรล้างสีที่เสื่อมสภาพออกให้หมด หากมีรอยแตกร้าว ควรซ่อมแซมให้เสร็จก่อน และหากมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ใช้น้ำสะอาดขัดล้างออกให้หมด ทิ้งให้พื้นผิวแห้ง 2-3 วัน
ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น; พื้นผิวปูนใหม่: ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ลีน่า 1-2 เที่ยว;
พื้นผิวปูนเก่า: ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ลีน่า 1-2 เที่ยว
ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า: ทาสีน้ำมันเคลือบเงา ลีน่า 2 เที่ยว ควรทิ้งช่วงให้สีแ้ห้งสนิทก่อนแล้วจึงทาสีทับหน้าซ้ำอีกรอบ