081-485-2437
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า


นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า(privacy)


     เรายึดถือและปฎิบัติอย่างเคร่งครัดว่าด้วยเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลการเงินของลูกค้า เรามีการจัดเก็บ บันทึก และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 เพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

     การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา เราจึงจะใช้ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับท่าน สำหรับการกำหนดนโยบายข้อมูลส่วยบุคคลเท่านั้น การจัดเก็บมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจ ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการระหว่างเรากับท่านเท่านั้น

     มากกว่านี้กรณีท่านสมัคสมาชิคเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งกับทางเว็ปไซ sthaiudom.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มได้แก่ เพศ อายุ หมายเลขบัตรเครดิต และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับท่านสำหรับการกำหนดนโยบายข้อมูลการเงินของลูกค้าเท่านั้น การจัดเก็บมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการชำระค่าสินค้าและบริการระหว่างเรากับท่าน โดยใด้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากท่านเท่านั้น

     ทางเราขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เว็ปไซ sthaiudom.com ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่ใด้รับอนุญาติจากท่านเท่านั้น

     กรณีท่านอาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจากเว็ปไซต์ sthaiudom.com โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกร่าวเพื่อแจ้งให้เว็ปไซ sthaiudom.com ทราบในหน้าเว็ป www.sthaiudom.com

     ท้ายที่สุดนี้เว็ปไซ sthaiudom.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ใด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ในกรณีที่ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฎิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว็ปไซ sthaiudom.com ยินดีที่จะตอบและรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็ปไซ sthaiudom.com ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเว็ปไซ sthaiudom.com ในหน้าเว็ป www.sthaiudom.com