081-485-2437
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***
      ประวัติความเป็นมา
     เราประกอบกิจการประเภท "ร้านค้ายี่ปั๊ว ซาปั๊วแบบดั่งเดิม" รูปแบบการซื้อขายของร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบดั่งเดิมมีการซื้อขาย ผ่านตัวแทนขาย โดยจะรับของจากบริษัทผู้ผลิตแล้วนำไปกระจายต่อ สถานที่ตั่งร้านค้าจะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและอยู่ใกล้เคียงกันกับ "ร้านค้ายี่ปั๊ว ซาปั๊ว" รายอื่นๆ

     อดีตรูปแบบการจัดการซื้อขายของร้านวัสดุก่อสร้างแบบดั่งเดิมมีการขายผ่านสมุดบัญชี ลแะมีช่องทางการสั่งซื้อผ่านโทรศัพและแฟ็กซ์ ซึ่งร้านค้าเปิด วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในเวลาทำการปกติคือ 8:00น.-17:30น. การซื้อสินค้าทุกครั้งจะมีการเช็คราคาและต่อรองราคาทางโทรศัพและแฟ็กซ์ วงจรการการซื้อขาย ในสมัยก่อนไม่มีความซับซ้อนคือซื้อมาขายไปทั่วไปธรรมดา สินค้าที่วางขายมีทุกอย่างตั่งแต่สักเบือยันเรือรพ

     ตั่งแต่ยุคเริ่มต้นของร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบสมัยใหม่ช่วงปี พ.ศ.2532-2539 ที่มีการขยายตัวในแหล่งชุมชนตามหัวเมืองใหญ่ๆหลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ.2540 รูปแบบการค้าปลีกถูกแบ่งเป็นสองประเภทคือค้าปลีกแบบดั่งเดิม และค้าปลีกแบบสมัยใหม่เป็นที่มาของการปรับตัวของร้านค้าวัสดุก่อสร้าง แบบดั่งเดิมและรูปแบบร้านค้าวัสดุก่อสร้างออนไล

     เราประกอบกิจการ "ร้านค้ายี่ปั๊ว ซาปั๊ว" มายาวนานถึง 33ปี ทำให้เราเข้าใจปัญหาของการซื้อขายวัสดุก่อสร้างในปัจจุบัน เราจึงสร้างจุดเด้น ของร้านค้ายี่ปั๊วซาปั๊วออนไลด้วยการสร้างความสะดวกในการให้บริการ ซื้อสินค้า และเปรียบเทียบราคาสินค้าตลอด 24ชม. ลูกค้าสามารถเข้าถึงใด้โดย ไม่ต้องเสียค่าเดินทางและเวลาเยี่ยมชมแต่ละร้านค้าเพื่อเช็คราคาแต่ละที่ สินค้าที่ขายมีความหลากหลายและมียี่ห้อสินค้าให้เลือก

     ร้านค้ายี่ปั๊วซาปั๊วออนไลมีความปลอดภัยในการธุรกรรมออนไล เรามีการจัดเก็บ บันทึก และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อทางธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการระหว่างเรากับท่านเท่านั้น มากกว่านั้นเราใด้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพาณิชทางอิเล็กทรอนิกส์ "dbd register" ซึ่งบ่งบอกถึงความมีตัวตนจริงและสามารถเชื่อถือใด้

     ร้านค้ายี่ปั๊วซาปั๊วออนไลมีรูปแบบการวางจำหน่ายผ่านทางเว็ปไซ โดยมีเว็ปไซเป็นเครื่องมือในการแสดงสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในร้าน สินค้าวางจำหน่าย อาทิ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ อุปกรณ์ประปา วัสดุโครงสร้าง วัสดุคลุมหลังคา วัสดุปูพื้นและผนัง สินค้าฮาร์ดแวร์ เครื่องมือช่าง วัสดุโครงสร้างรากฐาน สีและอุปกรณ์สี

     รูปแบบการจัดการซื้อขายของร้านยี่ปั๊วซาปั๊วออนไลมีการซื้อขายผ่านสมุดบัญชี/ระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และมีช่องทางการสั่งซื้อผ่านโทรศัพ แฟ็กซ์ line อีเมล์ ลูกค้าสามารถคุยและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพียงปลายนิ้ว