093-662-6978
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***

      (สมาชิก: [ออกจากระบบ]
Form Login

รูปที่1
รูปที่2
รูปที่3
รูปที่4
รูปที่5
รูปที่6
ชื่อสินค้า: 3m หน้ากาก comfort mask vflex 9105 n95 รุ่นคล้องศรีษะ   
รหัสสินค้า: SKU9007

3m หน้ากาก comfort mask vflex 9105 n95 รุ่นคล้องศรีษะ สวมใส่แบบคล้องศรีษะ ป้องกันฝุ่น กันเชื้อโรค ป้องกัน 95% กรองฝุ่น pm2.5 pm10 ใด้ 95% เหมอะแก่การสวมใส่แบบ 2ชั้น วัตถุประสงค์ป้องกัน น้ำลาย น้ำมูก ไปสู่บรรยากาศโดยรอบ หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาตรฐาน NIOSH Standard, NIOSH 42 CFR 84

ราคา: 1391.00 บาท / กล่อง   
หน้ากาก comfort mask รุ่น vflex 9105 มาตรฐาน n95 หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง สวมใส่แบบ หน้ากากอนามัย ป้องกันอนุภาคขนาดเล็ก pm2.5 pm10 ที่มีขนาดน้อยกว่า 10 ไมครอน ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบหายใจของมนุษย์ได้ หลายท่านอาจเลือกใช้ หน้ากากอนามัย (Surgical masks) หรือ หน้ากาก comfort mask แต่ในความเป็นจริงแล้ว หน้ากาก comfort mask สวมใส่แบบ หน้ากากอนามัย มาตรฐาน NIOSH Standard, (NIOSH 42 CFR 84) ป้องกันฝุ่น กันเชื้อโรค ป้องกัน 95% สำหรับลดการรับสัมผัสอนุภาคปนเปื้อนในอากาศ อาทิ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 pm10 ป้องกันเชื้อโรค ใด้แก่ SARS, Avian Flu, Influenza Virus, Ebola Virus เป็นต้น ดังนั้นควรเลือกใช้

หน้ากาก comfort mask สวมใส่แบบ หน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่น กันเชื้อโรค อนุภาคขนาดเล็ก ป้องกัน 95% ที่มีความแนบกระชับกับใบหน้า เพื่อประสิทธิภาพในการกรองอากาศและลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากอนุภาคปนเปื้อนในอากาศชนิดต่างๆ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง หน้ากาก comfort mask vflex 9105 มาตรฐาน NIOSH Standard, (NIOSH 42 CFR 84) และ หน้ากากอนามัย คือ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน หน้ากาก comfort mask สวมใส่แบบ หน้ากากอนามัย มาตรฐาน NIOSH Standard, (NIOSH 42 CFR 84) ป้องกันฝุ่น กันเชื้อโรค ป้องกัน 95% ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดการรับสัมผัสสารปนเปื้อนในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ป้องกัน pm2.5 pm10 หน้ากาก comfort mask สวมใส่แบบ หน้ากากอนามัย หน้ากาก n95 ป้องกันฝุ่น กันเชื้อโรค กรองอากาศสำหรับอนุภาค pm2.5 pm10 จะช่วยลดการรับสัมผัสอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบหายใจได้ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน

หน้ากาก comfort mask สวมใส่แบบ หน้ากากอนามัย ถูกออกแบบให้แนบกระชับกับใบหน้าของผู้สวมใส่ ดังนั้น อากาศที่หายใจเข้าไปจึงผ่านชั้นกรองของ มาตรฐาน NIOSH Standard, (NIOSH 42 CFR 84) ป้องกันฝุ่น กันเชื้อโรค ป้องกัน pm2.5 ป้องกัน 95%

หน้ากากมีความแนบกระชับที่เหมาะสมสำหรับปกป้องระบบหายใจให้กับผู้สวมใส่ หน้ากากอนามัย ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของอนุภาคขนาดใหญ่จากผู้สวมใส่ หน้ากากอนามัย เหมอะแก่การสวมใส่แบบ 2ชั้น วัตถุประสงค์ป้องกัน น้ำลาย น้ำมูก ไปสู่บรรยากาศโดยรอบ หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือในบริเวณปลอดเชื้อ รวมถึงอาจใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการกระเด็นหรือละอองของเลือด, ของเหลวในร่างกาย (Body fluid), สารคัดหลั่ง (Secretion) และของเสียจากการขับถ่าย (Excretion) เข้าสู่ปากและจมูกของผู้สวมใส่

หน้ากาก comfort mask รุ่น vflex 9105 ช่วย ป้องกัน น้ำลาย น้ำมูกสารคัดหลั่ง ป้องกันฝุ่น กันเชื้อโรค ป้องกัน pm2.5 ป้องกัน 95% ดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ปนเปื้อนในอากาศเป็นปริมาณสูงนั้น โดยปกติวิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วยลดการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศ คือพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสในช่วงเวลาที่มีปัญหามลพิษทางอากาศ ได้แก่ อยู่ในบ้านพัก อาคาร หรือในพื้นที่ที่มีอากาศสะอาด และหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง แต่หากจำเป็นต้องออกไปทำกิจกรรมภายนอก ควรสวม

หน้ากาก comfort mask รุ่น vflex 9105 สวมใส่แบบ หน้ากากอนามัย และสวม หน้ากากอนามัย ทับเป็นชั้นที่สอง เพื่อดักจับ น้ำลาย น้ำมูกสารคัดหลั่ง ป้องกันฝุ่น กันเชื้อโรค ป้องกัน pm2.5 สิ่งที่เหมาะสมคือการลดการรับสัมผัส หน้ากาก comfort mask รุ่น vflex 9105 มาตรฐาน NIOSH Standard, (NIOSH 42 CFR 84) สวมใส่แบบ หน้ากาก comfort mask รุ่น vflex 9105 ป้องกันฝุ่น กันเชื้อโรค มันลาย มันมูก สารคัดหลั่ง ป้องกัน 95% เหมือนกับ vflex 9105 จะช่วยลดการรับสัมผัสอนุภาคขนาดเล็ก pm2.5 pm10 ที่สามารถเข้าสู่ระบบหายใจได้ ประสิทธิภาพในการกรองอากาศเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง ควรเลือก

หน้ากาก comfort mask รุ่น vflex 9105 สวมใส่แบบสองชั้นกับ หน้ากากอนามัย สีฟ้า หรือสีเขียว รับรอง ที่รองรับอย่างน้อย มาตรฐาน NIOSH Standard, (NIOSH 42 CFR 84) สามารถช่วย ป้องกัน น้ำลาย น้ำมูกสารคัดหลั่ง ป้องกันฝุ่น กันเชื้อโรค ป้องกัน 95% ป้องกันสภาวะแวดล้อมบรรยากาศโดยรอบ หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สอบถาม / สั่งซื้อ
094-623-5499
อีเมล์: "supranee@watsaduthai.com"

เพิ่มเพื่อน