081-485-2437
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***
     อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน
     วัสดุโครงสร้างรากฐาน
ผลการค้นหา : 8 รายการ


ข้อมูลรายการสินค้า
ItemCodeItemNameItemPriceUnit
SKU0201เหล็กเส้นกลม6มม. (โรงใหญ่)  2.22กก. 0.00เส้น
SKU0202เหล็กเส้นกลม6มม. (โรงเล็ก) 1.9-2กก. 0.00เส้น
SKU0203เหล็กเส้น9มม. (โรงใหญ่)  4.99กก. 0.00เส้น
SKU0204เหล็กเส้นกลม9มม. (โรงเล็ก) 4กก. 0.00เส้น
SKU0205เหล็กเส้นข้ออ้อย12มม. (โรงใหญ่)  8.88กก. 0.00เส้น
SKU0206เหล็กเส้นข้ออ้อย12มม. (โรงเล็ก) 8กก. 0.00เส้น
SKU0207เหล็กเส้นข้ออ้อย16มม.(โรงใหญ่)  13.87กก. 0.00เส้น
SKU0208เหล็กเส้นข้ออ้อย20มม.(โรงใหญ่)   0.00เส้น