081-485-2437
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***
     อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน
     วัสดุโครงสร้างรากฐาน
ผลการค้นหา : 35 รายการ


ข้อมูลรายการสินค้า
ItemCodeItemNameItemPriceUnit
SKU1301ไม้อัดยาง 4มิล M   0.00แผ่น
SKU1302ไม้อัดยาง 4มิล A   0.00แผ่น
SKU1303ไม้อัดยาง 4 มิล B   0.00แผ่น
SKU1304ไม้อัดสัก 6มิล A   0.00แผ่น
SKU1305ไม้อัดยาง6มิล B   0.00แผ่น
SKU1306อัดยาง61ซม.*205ซม.*6มิล M   0.00แผ่น
SKU1307ไม้อัดยาง 10 มิล A   0.00แผ่น
SKU1308ไม้อัดยาง 10 มิล B   0.00แผ่น
SKU1309ไม้อัดยาง15มิล AAA งานเฟอนิเจอ  0.00แผ่น
SKU1310ไม้อัดยาง 15มิล AAA งานก่อสร้าง  0.00แผ่น
SKU1311ไม้อัดยาง 20มิล A   0.00แผ่น
SKU1312ไม้อัดยาง 20มิล AAA งานก่อสร้าง  0.00แผ่น
SKU1313ไม้อัดสัก4มิล M อิตาลี่  0.00แผ่น
SKU1314ไม้อัด MDF เคลือบขาว 1ด้าน 3มิล   0.00แผ่น
SKU1315ไม้อัด MDF เคลือบขาว 1ด้าน 4มิล   0.00แผ่น
SKU1316ไม้อัด MDF เคลือบขาว 1ด้าน 6มิล   0.00แผ่น
SKU1317ไม้อัด MDF เคลือบขาว 1ด้าน 10มิ   0.00แผ่น
SKU1318ไม้อัด MDF เคลือบขาว 1ด้าน 15มิ   0.00แผ่น
SKU1319ไม้อัด MDF เคลือบขาว 1ด้าน 20มิ ใส้กระดาษ  0.00แผ่น
SKU1320ไม้อัด MDF เคลือบขาว 2ด้าน 12มิ ใส้กระดาษ  0.00แผ่น
SKU1321ไม้อัด MDF เคลือบขาว 2ด้าน 20มิ ใส้กระดาษ  0.00แผ่น
SKU1329ไม้อัดยางฟิมดำ 1.2*2.4ม.*15มิล เอ จีน  (เกรดเอ จีน ใช้ใด้ 2-3 รอบ)0.00แผ่น
SKU1330อัดยางฟิมดำอีโค้1.2*2.4ม.*15มิล ลานนาอีโค้  (รุ่นประหยัดลานนา ใช้ใด้ 3-5ครั้ง)0.00แผ่น
SKU1331อัดยางฟิมดำลานนา1.2*2.4ม.*15มิล ลานนา  (รุ่นมาตรฐานลานนา ใช้ใด้ 6-10ครั้ง)0.00แผ่น
SKU1332ไม้อัดชานอ้อย 1.22*2.44*9มิล เกรดเอ ยุโรป  0.00แผ่น
SKU1333ไม้อัด MDF 1.22*2.44*9มิล เกรดเอ เมโทร  0.00แผ่น
SKU1334ไม้อัดสักไส้ M ลายภูเขา4มิล   0.00แผ่น
SKU1335ไม้อัดสักอิตาลี่4มิล ไส้ไม้  0.00แผ่น
SKU1336ไม้อัดสักลายภูเขา4มิล ใส้ไม้  0.00แผ่น
SKU1337ไม้อัดสักอิตาลี่ 6มิล ใส้ไม้  0.00แผ่น
SKU1338ไม้อัดสักอิตาลี่ ธรรมชาติ 4มิล ลายธรรมชาติ 1.2*2.4*4มิล 0.00แผ่น
SKU1342ไม้อัด MDF 1.22*2.44*6มิล ใส้กระดาษ  0.00แผ่น
SKU1343ไม้อัด MDF 1.22*2.44*10มิล ใส้กระดาษ  0.00แผ่น
SKU1344ไม้อัด MDF 1.22*2.44*15มิล ใส้กระดาษ  0.00แผ่น
SKU1345ไม้อัดยางฟิมดำ 1.2*2.4ม.*20มิล โรงทั่วไป  0.00แผ่น