081-485-2437
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***
     อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน
     วัสดุโครงสร้างรากฐาน
ผลการค้นหา : 31 รายการ


ข้อมูลรายการสินค้า
ItemCodeItemNameItemPriceUnit
SKU6802โครงยูผนั เบอร์24ขนาด7.5*3ม.   0.00เส้น
SKU6803โครงซีผนัง เบอร์24ขนาด7.5*3ม.   0.00เส้น
SKU6804โครงซีผนังตราช้าง74ซม.*34*3ม.   0.00เส้น
SKU6805โครงยูผนัง เบอร์24ขนาด7.5ซม.*2.4ม.   0.00เส้น
SKU6806ฉากริม 1นิ้ว*2.4ม. สังกะสี  0.00เส้น
SKU6807ฉากริมมิเนียม3/4*3/4*6 ม.(หนา)   0.00เส้น
SKU6808ฉากริมมิเนียม1*1*6ม.   0.00เส้น
SKU6809ซอยมิเนียม1*1*60ซม.   0.00เส้น
SKU6810Tบาร์มิเนียม1*1*6ม.   0.00เส้น
SKU6811โครงซีผนังเบอร์24ขนาด6.5*3ม.   0.00เส้น
SKU6812โครงยูผนังเบอร์24ขนาด6.5*3ม.   0.00เส้น
SKU6813โครงยูผนังเบอร์26ขนาด6.5ซม.*2.4 ม.   0.00เส้น
SKU6814โครงซีผนังตราช้าง64*34มิล*3ม.   0.00เส้น
SKU6815ฉากสังกะสี3/4*3/4*2.4ม.   0.00เส้น
SKU6817กิ๊บล็อก(ซีลาย)   0.00ตัว
SKU6818ฉาก 2 รู   0.00ตัว
SKU6819พลุ้กเหล็ก1/6   100ตัว/ห่อ0.00ห่อ
SKU6820พลุ้กเหล็ก1/4   50ตัว/ห่อ0.00ห่อ
SKU6821ขอ ป.ปลา   0.00ตัว
SKU6822สปิงดำ   0.00ตัว
SKU6823ฝ้าฉาบ  ยาว 12ม. 1ห่อ/3อัน0.00ห่อ
SKU6824ซีลาย เบอร์24 ยาว4ม. หนา  0.00เส้น
SKU6825ซีลาย เบอร์26 ยาว4ม. บาง  0.00เส้น
SKU6826Tบาร์อบสี 1*1*4 ม.   0.00เส้น
SKU6827ฉากริมอบสี3/4*3/4*4ม.   0.00เส้น
SKU6828ฉากริมอบสี1*1*4ม.   0.00เส้น
SKU6829ซอยอบสี1*1*60ซม. อบขาว   0.00อัน
SKU6830โครงซีผนังเบอร์26ขนาด6.5ซม.*3.00ม.   0.00เส้น
SKU6831ลวดแขวนฝ้า เบอร์ 8 ยาว 3ม. 0.00ขด
SKU6832โครงซีผนัง เบอร์26ขนาด6.5*3ม.   0.00เส้น
SKU6833โครยูผนัง เบอร์26ขนาด6.5*3ม.   0.00เส้น