081-485-2437
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***
     อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน
     วัสดุโครงสร้างรากฐาน
ผลการค้นหา : 12 รายการ


ข้อมูลรายการสินค้า
ItemCodeItemNameItemPriceUnit
SKU6501กระเบื่องลอนเล็กห้าห่วง6.5กก. ซีเมนต์ 50*120*0.4ซม (2.2แผ่น/ตรม.)0.00แผ่น
SKU6502กระเบื่องลอนคู่ห้าห่วง7.2กก. ซีเมนต์ 50*120*0.5ซม (2.2แผ่น/ตรม.)0.00แผ่น
SKU6503กระเบื่องลอนคู่ห้าห่วง7กก. ซีเมนต์ 50*150*0.4ซม (1.7แผ่น/ตรม.)0.00แผ่น
SKU6504กระเบื่องลอนคู่ห้าห่วง 9กก. ซีเมนต์ 50*150*0.5ซม (1.7แผ่น/ตรม.)0.00แผ่น
SKU6505กระเบื่องลอนคู่ห้าห่วง สีธรรมชาติ 50*120*0.4ซม (6.5กก.# 2.2แผ่น/ตรม.)0.00แผ่น
SKU6506กระเบื่องลอนคู่ห้าห่วง9กก. สีธรรมชาติ 50*120*0.5ซม (1.7แผ่น/ตรม.)0.00แผ่น
SKU6507กระเบื่องลอนคู่ห้าห่วง 7.2กก. สีธรรมชาติ 50*120*0.5ซม (2.2แผ่น/ตรม.)0.00แผ่น
SKU6508กระเบื่องลอนคู่ช้าง7.2กก. ขาว 50*120*0.6ซม (2.2แผ่น/ตรม)0.00แผ่น
SKU6509กระเบื่องลอนคู่ช้าง 9กก. ขาว 50*150*0.6ซม (1.7แผ่น/ตรม.)0.00แผ่น
SKU6510กระเบื่องลอนคู่ช้าง 7.2กก. สี 50*120*0.6ซม (2.2แผ่น/ตรม.)0.00แผ่น
SKU6511กระเบื่องลอนคู่ช้าง9กก. สี 50*150*0.6ซม (1.7แผ่น/ตรม.)0.00แผ่น
SKU6512กระเบื้องลอนคู่ใสโอฬาน 1.2*0.5ม   0.00แผ่น