081-485-2437
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***
     อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน
     วัสดุโครงสร้างรากฐาน
ผลการค้นหา : 74 รายการ


ข้อมูลรายการสินค้า
ItemCodeItemNameItemPriceUnit
SKU1901ไม้ระแนงลายไม้สีธรรมชาติช้าง  3นิ้ว*3.00*0.8ซม. 0.00เส้น
SKU1902ไม้ระแนงซีเมนต์ช้าง  3นิ้ว*3.00*0.8ซม. 0.00เส้น
SKU1903ไม้ระแนงสมาร์ทวูคลบมุม สีซีเมนต์ 10นิ้ว*3.00*0.8ซม. 0.00เส้น
SKU1904ไม้บัวโมเดิร์น10*3.00*1.2ซม. รองพื้น  (5แผ่น/ห่อ)0.00เส้น
SKU1905ไม้บัวโมเดิร์น7.5*3.00*1.2ซม. รองพื้น  (5แผ่น/ห่อ)0.00เส้น
SKU1908ไม้บังตาสมาร์ทวูด 7.5*3.00*1.2 สีรองพื้น  (5แผ่น/ห่อ)0.00เส้น
SKU1909ไม้บังตาสมาร์ทวูด 10*3.00*1.2 สีรองพื้น  (5แผ่น/ห่อ)0.00เส้น
SKU1912ไม้รั้วสมาร์ทวูด7.5*4.00*1.2 สีรองพื้น 5.4 กก. 0.00เส้น
SKU1913ไม้รั้วสมาร์ทวูด7.5*4.00*1.6ซม. สีรองพื้น 7.3 กก. 0.00เส้น
SKU1914ไม้รั้วสมาร์ทวูด 10*4.00*1.2ซม. สีรองพื้น 7.3 กก. 0.00เส้น
SKU1915ไม้รั้วสมาร์ทวูด10*4.00*1.6ซม. สีรองพื้น 9.7กก. 0.00เส้น
SKU1916ไม้รั้วสมาร์ทวูด15*4.00*1.2ซม.  10.9กก. 0.00เส้น
SKU1917ไม้เชิงชายคอนวูด15*3.00*1.6ซม. สีงาช้าง  0.00ท่อน
SKU1918ไม้เชิงชายคอนวูด20*3.00*1.6ซม. สีงาช้าง  0.00ท่อน
SKU1919ไม้มอบช้าง5*3.00*0.8ซม. สีซีเมนต์ กว้าง2นิ้ว 0.00เส้น
SKU1920ไม้เชิงชายช้าง15*4.00*1.6ซม. สีรองพื้น  0.00ท่อน
SKU1921ไม้เชิงชายช้าง20*4.00*1.6ซม. สีรองพื้น  (สมาร์ทวูด)0.00ท่อน
SKU1922ไม้เชิงชายช้าง 15*3.00*1.6ซม. สีรองพื้น  0.00ท่อน
SKU1923ไม้เชิงชายช้าง20*3.00*1.6ซม. สีรองพื้น  0.00ท่อน
SKU1924ไม้เชิงชายช้าง15*4.00*1.6 ซม. สีครีมเรียบ  0.00ท่อน
SKU1925ไม้เชิงชายช้าง20*4.00*1.6 ซม. สีครีมเรียบ  0.00ท่อน
SKU1926ไม้เชิงชายช้าง15*3.00*1.6ซม. สีครีมเรียบ  0.00ท่อน
SKU1927ไม้เชิงชายช้าง 20*3.00*1.6ซม. สีครีมเรียบ  0.00ท่อน
SKU1928ไม้ฝาช้าง15*3.00*0.8ซม. สีรองพื้น  0.00ท่อน
SKU1929ไม้ฝาช้าง20*3.00*0.8ซม. สีรองพื้น  0.00ท่อน
SKU1930ไม้ฝาตราช้าง 15ซม.*3ม. สีซีเมนต์  0.00เส้น
SKU1931ไม้ฝาตราช้าง 20ซม.*3ม. สีซีเมนต์  0.00เส้น
SKU1932ไม้ฝา SHERRA 15*4.00*0.8ซม.   0.00เส้น
SKU1971ไม้ฝาsherra15*3.00*0.8ซม.NATURE (สีธรรมชาติ)  0.00เส้น
SKU1972ไม้ฝาsherra20*4.00*0.8ซม.NATURE (สีธรรมชาติ)  0.00เส้น
SKU1973ไม้ฝาsherra20*3.00*0.8ซม.NATURE (สีธรรมชาติ)  0.00เส้น
SKU1974ไม้ฝาsherra15*4.00*0.8ซม.YELLOW (สีเหลือง)  0.00เส้น
SKU1975ไม้ฝาsherra15*3.00*0.8ซม.YELLOW (สีเหลือง)  0.00เส้น
SKU1977ไม้ฝาsherra20*3.00*0.8ซม.YELLOW (สีเหลือง)  0.00เส้น
SKU1978ไม้ฝาsherra15*4.00*0.8ซมCLASSIC สีคลาสสิคว๊ด  0.00เส้น
SKU1979ไม้ฝาsherra15*3.00*0.8ซมCLASSIC สีคลาสสิคว๊ด  0.00เส้น
SKU1980ไม้ฝาsherra20*4.00*0.8ซมCLASSIC สีคลาสสิคว๊ด  0.00เส้น
SKU1981ไม้ฝาsherra20*3.00*0.8ซมCLASSIC สีคลาสสิคว๊ด  0.00เส้น
SKU1982ไม้ฝาsherra15* 4.00*0.8ซม.OAK สีสักทองแท้  0.00เส้น
SKU1983ไม้ฝาsherra 15*3.00*0.8ซม.OAK สีสักทองแท้  0.00เส้น
SKU1984ไม้บัวเณอร่า10ซม*0.8ซม.*3ม. รุ่นบัวคลาสส  0.00เส้น
SKU1985ไม้เชิงชาย15ซม*3ม.*0.8ซม. รุ่นลบขอบ  (สีธรรมชาติ)0.00เส้น
SKU1986ไม้เชิงชาย 20ซม*3ม.*0.8ซม. รุ่นลบขอบ  (สีธรรมชาติ)0.00เส้น
SKU1987ไม้เชิงชายเณอร่า 15ซม*3ม.*0.8ซม ขอบตรง  (สีธรรมชาติ)0.00เส้น
SKU1988ไม้เชิงชายเณอร่า 20ซม*3ม.*0.8ซม ขอบตรง  (สีธรรมชาติ)0.00เส้น
SKU1989ไม้พื้น 10ซม*3ม.*2.5ซม.   (สีธรรมชาติ)0.00เส้น
SKU1990ไม้พื้น 15ซม*3ม.*2.5ซม.   (สีธรรมชาติ)0.00เส้น
SKU1991ไม้พื้น 20ซม*3ม.*2.5ซม.   (สีธรรมชาติ)0.00เส้น
SKU1992ไม้พื้น 25ซม*3ม.*2.5ซม.   (สีธรรมชาติ)0.00เส้น
SKU1993ไม้พื้น 30ซม*3ม.*2.5ซม.   (สีธรรมชาติ)0.00เส้น
SKU1994ระแนงช้าง 10*0.8ซม.*3ม.ลบมุม ลบมุม  สีซีเมนต์0.00แผ่น
SKU1996ระแนงช้าง 10*0.8ซม.*3ม. ตรง  สีซีเมนต์0.00เส้น
SKU1997ระแนงเณอร่า7.5*0.8ซม.*3ม.ตรง ขอบตรง  สีธรรมชาติ0.00เส้น
SKU1998ระแนงเณอร่า7.5*0.8ซม.*3 ม.ลบมุม ลบมุม  สีธรรมชาติ0.00เส้น
SKU1999ระแนงเณอร่า10*0.8ซม.*3ม.ลบมุม ลบมุม  สีธรรมชาติ0.00เส้น
SKU2000ระแนงเณอร่า10*0.8ซม.*3ม.ตรง ขอบตรง  สีธรรมชาติ0.00เส้น
SKU2002ไม้บัวพื้นคอนวูด4นิ้ว*3ม. สีงาช้าง  0.00แผ่น
SKU2003ไม้เชิงชายคอนวูด 2 in 1 สีธรรมชาติ  0.00แผ่น
SKU2004ไม้เชิงชายคอนวูด สีงาช้าง 6นิ้ว   0.00แผ่น
SKU2005ไม้เชิงชายคอนวูด สีงาช้าง 8นิ้ว   0.00แผ่น
SKU2006ไม้ระแนงคอนวูดสีงาช้าง 3นิ้ว   0.00แผ่น
SKU2007ไม้บันไดคอนวูด10นิ้ว*1.2ม. ลูกนอน  0.00แผ่น
SKU2008ไม้ตกแต่งพื้นคอนวูด4นิ้ว   0.00แผ่น
SKU2009ไม้ตกแต่งพื้นคอนวูด6นิ้ว   0.00แผ่น
SKU2010ไม้ตกแต่งพื้นคอนวูด8นิ้ว   0.00แผ่น
SKU2011ไม้ระแนงลายไม้ช้าง3นิ้ว*3ม.*0.8ซม. ซีเมนต์  0.00แผ่น
SKU2012ไม้มอบช้าง2นิ้ว*3ม.*0.8ซม. สีซีเมนต์  ระแนง0.00แผ่น
SKU2013ไม้เชิงชายช้าง6นิ้ว*4ม.*1.6ซม. สีรองพื้น  0.00แผ่น
SKU2014ไม้เชิงชายช้าง8นิ้ว*4ม.*1.6ซม. สีรองพื้น  สมาร์ทวูด0.00แผ่น
SKU2015ไม้เชิงชายช้าง6นิ้ว*3ม.*1.6ซม. สีครีมเรียบ  0.00แผ่น
SKU2016ไม้เชิงชายช้าง8นิ้ว*3ม.*1.6ซม. สีครีมเรียบ  0.00แผ่น
SKU2018ไม้ฝาตราช้าง6นิ้ว*3ม.*0.8ซม. สีซีเมนต์  0.00แผ่น
SKU2019ไม้ฝาตราช้าง8นิ้ว*3ม.*0.8ซม. สีซีเมนต์  0.00แผ่น
SKU2020ไม้ฝา6นิ้ว*3ม.*4มิล สีซีเมนต์  0.00แผ่น