081-485-2437
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***
     อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน
     วัสดุโครงสร้างรากฐาน
ผลการค้นหา : 8 รายการ


ข้อมูลรายการสินค้า
ItemCodeItemNameItemPriceUnit
SKU2101ลวดหนาม 6กก. 40ม.  0.00ขด
SKU2102ลวดสังกะสี/ชุบขาวเบอร์8 เบอร์8ยาว3ม.  0.00ขด
SKU2103ลวดสังกะสี/ชุบขาวเบอร์18 25กก./ขด  0.00กก.
SKU2104ลวดสังกะสี/ชุบขาวเบอร์16 50กก./ขด  0.00กก.
SKU2105ลวดดำ   0.00ขด
SKU6601ลวดดำขด   0.00ขด
SKU6602ลวดขาวเบอร์16   0.00กก.
SKU6603ลวดขาว เบอร์18   0.00กก.