081-485-2437
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***
     อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน
     วัสดุโครงสร้างรากฐาน
ผลการค้นหา : 20 รายการ


ข้อมูลรายการสินค้า
ItemCodeItemNameItemPriceUnit
SKU5801หลอดไฟฟูลออเรสเซนต์ toshiba 36w ชนิดฟูลออเรสเซนต์  ยี่ห้อใกล้เคียง phillip0.00หลอด
SKU5802ชุดรางหลอดไฟยี่ห้อทั่วไป 36w ชนิดฟูลออเรสเซนต์  0.00ชุด
SKU5803หลอดไฟฟูลออเรสเซนต์ toshiba 18w ชนิดฟูลออเรสเซนต์  ยี่ห้อใกล้เคียง phillip0.00หลอด
SKU5804ชุดรางหลอดไฟยี่ห้อทั่วไป 18w ชนิดฟูลออเรสเซนต์  0.00หลอด
SKU5805บัลลาสต์ 20w ชนิดอิเล็กทรอนิก  0.00อัน
SKU5806บัลลาสต์ 40w ชนิดอิเล็กทรอนิก  0.00อัน
SKU5807บล็อคกันน้ำ6"*6" พลาสติก  0.00ใบ
SKU5808ตู้กันน้ำ 4"*6"   0.00ใบ
SKU5809ตู้กันน้ำ 8"*4"   0.00ใบ
SKU5810บล็อคลอย 2"*4"   0.00อัน
SKU5811ฝา 3 ช่อง panasonic   0.00อัน
SKU5812ฝา 1 ช่อง panasonic รุ่น weg6801k   0.00อัน
SKU5818สวิท panasonic รุ่น weg5001k   0.00อัน
SKU5819ปลั๊กกราวแบบ 2 ช่อง panasonic   0.00อัน
SKU5820ปลั๊กตัวผู้ 3ขา แบบมีกราว   0.00อัน
SKU5821หัวแจ็ค tel rj11 6p4c   0.00อัน
SKU5822เซ็ทนีออนกลมทั่วไป32W   0.00หลอด
SKU5823หลอดไฟขาตะเกียบ phiplip 14w   0.00หลอด
SKU5824รางหลอดไฟ ฟรูออเรสเซ้น 18w   0.00ชุด
SKU5825รางหลอดไฟ ฟรูออเรสเซ้น 36w   0.00ชุด