081-485-2437
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***
     อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน
     วัสดุโครงสร้างรากฐาน
ผลการค้นหา : 14 รายการ


ข้อมูลรายการสินค้า
ItemCodeItemNameItemPriceUnit
SKU0801ท่อพีวีซีขนาด3/8นิ้ว*4ม.เบอร์1   0.00ท่อน
SKU0802ท่อพีวีซีขนาด1/2นิ้ว*4ม.เบอร์1   0.00ท่อน
SKU0803ท่อพีวีซีขนาด3/4นิ้ว*4 ม.เบอร์1   0.00ท่อน
SKU0804ท่อพีวีซีขนาด1นิ้ว*4ม.เบอร์1   0.00ท่อน
SKU0805ท่อพีวีซีขนาด1 1/4นิ้ว*4ม.เบอร์1   0.00ท่อน
SKU0806ท่อพีวีซีขนาด1 1/2นิ้ว*4ม.เบอร์1   0.00ท่อน
SKU0807ท่อพีวีซีขนาด2นิ้ว*4ม.เบอร์1   0.00ท่อน
SKU0808ท่อพีวีซีขนาด2 1/2นิ้ว*4ม.เบอร์1   0.00ท่อน
SKU0809ท่อพีวีซีขนาด3นิ้ว*4ม.เบอร์1   0.00ท่อน
SKU0810ท่อพีวีซีขนาด3นิ้ว*4ม.เบอร์2   0.00ท่อน
SKU0811ท่อพีวีซีขนาด3นิ้ว*4ม.เบอร์3   0.00ท่อน
SKU0812ท่อพีวีซีขนาด4นิ้ว*4ม.เบอร์1   0.00ท่อน
SKU0813ท่อพีวีซีขนาด4นิ้ว*4ม.เบอร์2   0.00ท่อน
SKU0814ท่อพีวีซีขนาด4นิ้ว*4ม.เบอร์3   0.00ท่อน