081-485-2437
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***
     อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน
     วัสดุโครงสร้างรากฐาน
ผลการค้นหา : 26 รายการ

ข้อมูลรายการสินค้า อุปกรณ์ท่อพีวีซีเทา
ItemCodeItemNameItemPrice
SKU8400ข้อต่อตรงพีวีซีเทา 3/8นิ้ว0.00
SKU8401ข้อต่อตรงพีวีซีเทา 1/2นิ้ว0.00
SKU8402ข้อต่อตรงพีวีซีเทา 3/4นิ้ว0.00
SKU8403สามทางลดพีวีซีเทา 1x1/2นิ้ว0.00
SKU8404สามทางลดพีวีซีเทา 1x3/4นิ้ว0.00
SKU8405สามทางลดพีวีซีเทา 1x1/2นิ้วx1/2นิ้ว0.00
SKU8406สามทางลดพีวีซีเทา 1x1/2นิ้วx3/4นิ้ว0.00
SKU8407สามทางลดพีวีซีเทา 2x1/2นิ้ว0.00
SKU8408สามทางลดพีวีซีเทา 2x3/4นิ้ว0.00
SKU8409สามทางลดพีวีซีเทา 2x1นิ้ว0.00
SKU8410สามทางลดพีวีซีเทา 2 1/2x2นิ้ว0.00
SKU8411สามทางลดพีวีซีเทา 3x2นิ้ว0.00
SKU8412สามทางลดพีวีซีเทา 3x2 1/2นิ้ว0.00
SKU8413สามทางลดพีวีซีเทา 4x2นิ้ว0.00
SKU8414สามทางพีวีซีเทา 1/2นิ้ว0.00
SKU8415สามทางพีวีซีเทา 3/4นิ้ว0.00
SKU8416สามทางพีวีซีเทา 1นิ้ว0.00
SKU8417สามทางพีวีซีเทา 1 1/2นิ้ว0.00
SKU8418สามทางพีวีซีเทา 2นิ้ว0.00
SKU8419สามทางพีวีซีเทา 3นิ้ว0.00
SKU8420ข้อต่อตรงเกลียวนอกพีวีซีเทา 1/20.00
SKU8421ข้องอลดพีวีซีเทา 3/4นิ้วx1/2นิ้ว0.00
SKU8422ข้องอลดพีวีซีเทา 1นิ้วx1/2นิ้ว0.00
SKU8423ข้องอลดพีวีซีเทา 1นิ้วx3/4นิ้ว0.00
SKU8424สามทางวายพีวีซีเทา 3/4นิ้ว0.00
SKU8425สามทางวายพีวีซีเทา 1/2นิ้ว0.00