081-485-2437
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***
     อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน
     วัสดุโครงสร้างรากฐาน
ผลการค้นหา : 43 รายการ

ข้อมูลรายการสินค้า blue pipe
ItemCodeItemNameItemPrice
SKU0701ท่อพีวีซีขนาด 3/4นิ้ว*4ม. เบอร์8.50.00
SKU0702ท่อพีวีซีขนาด3/4นิ้ว*4 ม.เบอร์13.50.00
SKU0703ท่อพีวีซีขนาด 1/2นิ้ว*4ม. เบอร์8.50.00
SKU0704ท่อพีวีซีขนาด1/2นิ้ว*4ม. เบอร์13.50.00
SKU0705ท่อพีวีซีขนาด1นิ้ว*4ม. เบอร์8.50.00
SKU0706ท่อพีวีซีขนาด1นิ้ว*4 ม. เบอร์13.50.00
SKU0707ท่อพีวีซีขนาด 1 1/4นิ้ว*4ม. เบอร์50.00
SKU0708ท่อพีวีซีขนาด1 1/4นิ้ว*4 ม. เบอร์8.50.00
SKU0709ท่อพีวีซีขนาด1 1/4นิ้ว*4 ม. เบอร์13.50.00
SKU0710ท่อพีวีซีขนาด1 1/2นิ้ว*4ม. เบอร์50.00
SKU0711ท่อพีวีซีขนาด1 1/2นิ้ว*4 ม. เบอร์8.50.00
SKU0712ท่อพีวีซีขนาด1 1/2นิ้ว*4ม. เบอร์13.50.00
SKU0713ท่อพีวีซีขนาด2นิ้ว*4ม. เบอร์50.00
SKU0714ท่อพีวีซีขนาด 2นิ้ว*4ม. เบอร์8.50.00
SKU0715ท่อพีวีซีขนาด2นิ้ว*4ม. เบอร์13.50.00
SKU0716ท่อพีวีซีขนาด2 1/2นิ้ว*4 ม. เบอร์50.00
SKU0717ท่อพีวีซีขนาด2 1/2นิ้ว*4ม. เบอร์8.50.00
SKU0718ท่อพีวีซีขนาด2 1/2นิ้ว*4ม. เบอร์13.50.00
SKU0719ท่อพีวีซีขนาด3นิ้ว*4ม. เบอร์50.00
SKU0720ท่อพีวีซีขนาด3นิ้ว*4ม. เบอร์8.50.00
SKU0721ท่อพีวีซีขนาด3นิ้ว*4ม. เบอร์13.50.00
SKU0722ท่อพีวีซีขนาด4นิ้ว*4ม. เบอร์50.00
SKU0723ท่อพีวีซีขนาด4นิ้ว*4ม. เบอร์8.50.00
SKU0724ท่อพีวีซีขนาด4นิ้ว*4ม. เบอร์13.50.00
SKU0725ท่อพีวีซีขนาด5นิ้ว*4ม. เบอร์50.00
SKU0726ท่อพีวีซีขนาด5นิ้ว*4ม. เบอร์8.50.00
SKU0727ท่อพีวีซีขนาด5นิ้ว*4ม. เบอร์13.50.00
SKU0728ท่อพีวีซีขนาด6นิ้ว*4ม. เบอร์50.00
SKU0729ท่อพีวีซีขนาด6นิ้ว*4ม. เบอร์8.50.00
SKU0730ท่อพีวีซีขนาด6นิ้ว*4ม. เบอร์13.50.00
SKU0731ท่อพีวีซีขนาด8นิ้ว*4ม. เบอร์50.00
SKU0732ท่อพีวีซีขนาด8นิ้ว*4ม. เบอร์8.50.00
SKU0733ท่อพีวีซีขนาด8นิ้ว*4ม. เบอร์13.50.00
SKU0734ท่อพีวีซีขนาด10นิ้ว*4ม. เบอร์50.00
SKU0735ท่อพีวีซีขนาด10นิ้ว*4ม. เบอร์8.50.00
SKU0736ท่อพีวีซีขนาด10นิ้ว*4ม. เบอร์13.50.00
SKU0737ท่อพีวีซีขนาด12นิ้ว*4ม. เบอร์50.00
SKU0738ท่อพีวีซีขนาด12นิ้ว*4ม. เบอร์8.50.00
SKU0739ท่อพีวีซีขนาด12นิ้ว*4ม. เบอร์13.50.00
SKU0740ท่อพีวีซีขนาด14นิ้ว*4ม. เบอร์8.50.00
SKU0741ท่อพีวีซีขนาด16นิ้ว*4ม. เบอร์50.00
SKU0742ท่อพีวีซีขนาด16นิ้ว*4ม. เบอร์8.50.00
SKU0743ท่อพีวีซีขนาด16นิ้ว*4ม. เบอร์13.50.00