084-623-5499, 081-498-1824
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***

      (สมาชิก: [ออกจากระบบ]
Form Login      ประวัติความเป็นมา
     เราประกอบกิจการประเภท "ร้านค้ายี่ปั๊ว ซาปั๊วแบบดั่งเดิม" รูปแบบการซื้อขายของร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบดั่งเดิมมีการซื้อขาย ผ่านตัวแทนขาย โดยจะรับของจากบริษัทผู้ผลิตแล้วนำไปกระจายต่อ สถานที่ตั่งร้านค้าจะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและอยู่ใกล้เคียงกันกับ "ร้านค้ายี่ปั๊ว ซาปั๊ว" รายอื่นๆ

     อดีตรูปแบบการจัดการซื้อขายของร้านวัสดุก่อสร้างแบบดั่งเดิมมีการขายผ่านสมุดบัญชี ลแะมีช่องทางการสั่งซื้อผ่านโทรศัพและแฟ็กซ์ ซึ่งร้านค้าเปิด วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในเวลาทำการปกติคือ 8:00น.-17:30น. การซื้อสินค้าทุกครั้งจะมีการเช็คราคาและต่อรองราคาทางโทรศัพและแฟ็กซ์ วงจรการการซื้อขาย ในสมัยก่อนไม่มีความซับซ้อนคือซื้อมาขายไปทั่วไปธรรมดา สินค้าที่วางขายมีทุกอย่างตั่งแต่สักเบือยันเรือรพ

     ตั่งแต่ยุคเริ่มต้นของร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบสมัยใหม่ช่วงปี พ.ศ.2532-2539 ที่มีการขยายตัวในแหล่งชุมชนตามหัวเมืองใหญ่ๆหลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ.2540 รูปแบบการค้าปลีกถูกแบ่งเป็นสองประเภทคือค้าปลีกแบบดั่งเดิม และค้าปลีกแบบสมัยใหม่เป็นที่มาของการปรับตัวของร้านค้าวัสดุก่อสร้าง แบบดั่งเดิมและรูปแบบร้านค้าวัสดุก่อสร้างออนไล

     เราประกอบกิจการ "ร้านค้ายี่ปั๊ว ซาปั๊ว" มายาวนานถึง 33ปี ทำให้เราเข้าใจปัญหาของการซื้อขายวัสดุก่อสร้างในปัจจุบัน เราจึงสร้างจุดเด้น ของร้านค้ายี่ปั๊วซาปั๊วออนไลด้วยการสร้างความสะดวกในการให้บริการ ซื้อสินค้า และเปรียบเทียบราคาสินค้าตลอด 24ชม. ลูกค้าสามารถเข้าถึงใด้โดย ไม่ต้องเสียค่าเดินทางและเวลาเยี่ยมชมแต่ละร้านค้าเพื่อเช็คราคาแต่ละที่ สินค้าที่ขายมีความหลากหลายและมียี่ห้อสินค้าให้เลือก

     ร้านค้ายี่ปั๊วซาปั๊วออนไลมีความปลอดภัยในการธุรกรรมออนไล เรามีการจัดเก็บ บันทึก และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อทางธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการระหว่างเรากับท่านเท่านั้น มากกว่านั้นเราใด้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพาณิชทางอิเล็กทรอนิกส์ "dbd register" ซึ่งบ่งบอกถึงความมีตัวตนจริงและสามารถเชื่อถือใด้

     ร้านค้ายี่ปั๊วซาปั๊วออนไลมีรูปแบบการวางจำหน่ายผ่านทางเว็ปไซ โดยมีเว็ปไซเป็นเครื่องมือในการแสดงสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในร้าน สินค้าวางจำหน่าย อาทิ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ อุปกรณ์ประปา วัสดุโครงสร้าง วัสดุคลุมหลังคา วัสดุปูพื้นและผนัง สินค้าฮาร์ดแวร์ เครื่องมือช่าง วัสดุโครงสร้างรากฐาน สีและอุปกรณ์สี


     รูปแบบการจัดการซื้อขายของร้านยี่ปั๊วซาปั๊วออนไลมีการซื้อขายผ่านสมุดบัญชี/ระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และมีช่องทางการสั่งซื้อผ่านโทรศัพ แฟ็กซ์ line อีเมล์ ลูกค้าสามารถคุยและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพียงปลายนิ้ว
      รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน
รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน01 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน03 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน05 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน07 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน09 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน11 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน13 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน15 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน17 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน19 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน21 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน23 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน25
รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน04 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน06 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน08 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน10 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน12 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน14 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน16 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน18 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน20 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน22 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน24 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน26

      รูปภาพสินค้าภายในร้าน

เพิ่มเพื่อน

ผู้มาเยือนลำดับที่: 0086643
ดูสถิติของผู้มาเยือน