084-623-5499, 081-498-1824
02-539-3520
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***

      (สมาชิก: [ออกจากระบบ]
Form Login


นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า


นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า(privacy)


     เรายึดถือและปฎิบัติอย่างเคร่งครัดว่าด้วยเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลการเงินของลูกค้า เรามีการจัดเก็บ  บันทึก  และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 เพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

     การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา   เราจึงจะใช้ชื่อ  อีเมล์  ที่อยู่  รหัสไปรษณีย์  สถานที่จัดส่ง  และหมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับท่าน   สำหรับการกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น การจัดเก็บมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจ   ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการระหว่างเรากับท่านเท่านั้น

     กรณีท่านสมัครสมาชิกเพื่อใชเรียกดูระบบตระกล้าสินค้าของทางเว็บไซต์ sthaiudom.com ทางเราจะขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ ชื่อ  อีเมล์  เบอร์โทรศัพ  และที่อย่จัดส่ง เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อใช้สำหรับการกำหนดนโยบายเรื่องการติดต่อขอใบเสนอราคาผ่านทางระบบตระกร้าสินค้า การจัดเก็บข้อมูลมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับข้อมูลการติดต่อลูกค้า   การจัดส่งสินค้า   และการคำนวณอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าเท่านั้น

     ทางเราขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเว็บไซต์ sthaiudom.com นำไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากท่านเท่านั้น

     กรณีท่านอาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากทางเว็บไซต์ เพียงแค่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้เว็บไซต์ทราบในหน้าเว็บ sthaiudom.com

     ท้ายที่สุดนี้เว็บไซต์ sthaiudom.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายดังกล่าวโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ในกรณีที่ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ   เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว   หรือการปฎิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้   ทางเว็บไซต์ sthaiudom.com ยินดีที่จะน้อมรับรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย   อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป   โดยท่านสามารถติดต่อกับเว็บไซต์ในหน้าเว็บ www.sthaiudom.com


เพิ่มเพื่อน

ผู้มาเยือนลำดับที่: 0086626
ดูสถิติของผู้มาเยือน